Prehľad o organizácii
DAKER, spol. s r.o.
Železničná 1379/40, 984 01 Lučenec
36055867
2020065168
Nemá
nezistený
19.08.2002
30.04.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DAKER, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DAKER, spol. s r.o.


Konateľ DAKER, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DAKER, spol. s r.o.


Prokurista DAKER, spol. s r.o.


Predmet činnosti DAKER, spol. s r.o.


Kataster DAKER, spol. s r.o.


Skrátené výkazy DAKER, spol. s r.o.