Prehľad o organizácii
MRAMOR TUHÁR SLOVAKIA, s.r.o.
985 12 Tuhár
36055891
Nemá
nezistený
20.08.2002
06.05.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MRAMOR TUHÁR SLOVAKIA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MRAMOR TUHÁR SLOVAKIA, s.r.o.


Konateľ MRAMOR TUHÁR SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MRAMOR TUHÁR SLOVAKIA, s.r.o.


Predmet činnosti MRAMOR TUHÁR SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster MRAMOR TUHÁR SLOVAKIA, s.r.o.


Skrátené výkazy MRAMOR TUHÁR SLOVAKIA, s.r.o.