Prehľad o organizácii
LAMATA, s.r.o.
Sobotská ulica 4, 980 02 Jesenské
36055964
2020075915
SK2020075915
5-9 zamestnancov
20.08.2002
Ost.jedálenské služby
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,01
0,22
26,4 %
1,02 tis. €
4 554,5 %
2022/2021
271 tis. €
47,5 %
2022/2021
0
4 721,3 %
2022/2021
524 tis. €
2 681,4 %
2022/2021
N/A

Zisk LAMATA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby LAMATA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
29,54
0,74
0,07
1,47

Zisk pred zdanením LAMATA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA LAMATA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod LAMATA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LAMATA, s.r.o.


Konateľ LAMATA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LAMATA, s.r.o.


Predmet činnosti LAMATA, s.r.o.


Kataster LAMATA, s.r.o.


Skrátené výkazy LAMATA, s.r.o.