Prehľad o organizácii
EKOAGRI, s.r.o.
Sebechleby
36055972
2020071768
Nemá
nezistený
20.08.2002
14.07.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EKOAGRI, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EKOAGRI, s.r.o.


Konateľ EKOAGRI, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EKOAGRI, s.r.o.


Správca konkurznej podstaty EKOAGRI, s.r.o.


Predmet činnosti EKOAGRI, s.r.o.


Kataster EKOAGRI, s.r.o.


Skrátené výkazy EKOAGRI, s.r.o.