Prehľad o organizácii
E L E M E C , s.r.o.
Morovnianska cesta 43/14, 972 51 Handlová
36055999
2020065245
SK2020065245
nezistený
27.08.2002
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,18
0,63
0,27
71,9 %
23,1 tis. €
819,5 %
2022/2021
128 tis. €
-9,1 %
2022/2021
0,18
530,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk E L E M E C , s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby E L E M E C , s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
5,54
0,28
0,14
0,89

Zisk pred zdanením E L E M E C , s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA E L E M E C , s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod E L E M E C , s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie E L E M E C , s.r.o.


Konateľ E L E M E C , s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. E L E M E C , s.r.o.


Predmet činnosti E L E M E C , s.r.o.


Kataster E L E M E C , s.r.o.


Skrátené výkazy E L E M E C , s.r.o.