Prehľad o organizácii
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36056006
2020095726
SK2020095726
50-99 zamestnancov
01.09.2002
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,01
0,06
57,9 %
1,08 mil. €
-18,9 %
2022/2021
15,7 mil. €
-1,1 %
2022/2021
0
-20,6 %
2022/2021
N/A
176 mil. €

Zisk Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
transparex.sk

Tržby Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
16,6 mil. €
16,4 mil. €
16,2 mil. €
16 mil. €
15,8 mil. €
15,6 mil. €
transparex.sk
1,34
0,42
0,11
0,07

Zisk pred zdanením Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk

EBITDA Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
16,5 mil. €
16 mil. €
15,5 mil. €
15 mil. €
14,5 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.


Predstavenstvo Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.


Člen dozorného orgánu Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.


Jediný akcionár a.s. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.


Predmet činnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.


Kataster Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.


Skrátené výkazy Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.