Prehľad o organizácii
Golden Falcon Company spol. s r. o.
Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
36056031
2021694191
Nemá
nezistený
05.09.2002
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
-38 €
-152,1 %
2021/2020
60 €
-77,3 %
2021/2020
-0
-152,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Golden Falcon Company spol. s r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby Golden Falcon Company spol. s r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Golden Falcon Company spol. s r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Golden Falcon Company spol. s r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Golden Falcon Company spol. s r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Golden Falcon Company spol. s r. o.


Konateľ Golden Falcon Company spol. s r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Golden Falcon Company spol. s r. o.


Predmet činnosti Golden Falcon Company spol. s r. o.


Kataster Golden Falcon Company spol. s r. o.


Skrátené výkazy Golden Falcon Company spol. s r. o.