Prehľad o organizácii
Golden Falcon Company spol. s r. o.
Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
36056031
2021694191
Nemá
nezistený
05.09.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 66325/B
-29 €
23,7 %
2022/2021
60 €
0 %
2022/2021
-0
23,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Golden Falcon Company spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby Golden Falcon Company spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Golden Falcon Company spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Golden Falcon Company spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Golden Falcon Company spol. s r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Golden Falcon Company spol. s r. o.


Konateľ Golden Falcon Company spol. s r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Golden Falcon Company spol. s r. o.


Predmet činnosti Golden Falcon Company spol. s r. o.


Kataster Golden Falcon Company spol. s r. o.


Skrátené výkazy Golden Falcon Company spol. s r. o.