Prehľad o organizácii
DELTA SLOVAKIA, s.r.o.
Komenského 18/A, 974 01 Banská Bystrica
36056081
2020090215
SK2020090215
0 zamestnancov
10.09.2002
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,76
0,87
4,4
13 %
112 tis. €
-22,1 %
2022/2021
672 tis. €
139,1 %
2022/2021
0,76
20,9 %
2022/2021
128 tis. €
-52,7 %
2022/2021
N/A

Zisk DELTA SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby DELTA SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
19,24
0,87
0,02
7,62

Zisk pred zdanením DELTA SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA DELTA SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DELTA SLOVAKIA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DELTA SLOVAKIA, s.r.o.


Konateľ DELTA SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DELTA SLOVAKIA, s.r.o.


Predmet činnosti DELTA SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster DELTA SLOVAKIA, s.r.o.


Skrátené výkazy DELTA SLOVAKIA, s.r.o.