Prehľad o organizácii
LINIA TOUR, s.r.o.
Kálmana Mikszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota
36056090
2021683840
Nemá
nezistený
10.09.2002
Ubytovanie ost.dočasné
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,08
0,12
1,17
35,3 %
5,88 tis. €
64 %
2021/2020
28,1 tis. €
31,2 %
2021/2020
0,08
48,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk LINIA TOUR, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby LINIA TOUR, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
7,56
0,65
0,05
1,23

Zisk pred zdanením LINIA TOUR, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA LINIA TOUR, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod LINIA TOUR, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LINIA TOUR, s.r.o.


Konateľ LINIA TOUR, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LINIA TOUR, s.r.o.


Predmet činnosti LINIA TOUR, s.r.o.


Kataster LINIA TOUR, s.r.o.


Skrátené výkazy LINIA TOUR, s.r.o.