Prehľad o organizácii
Bright Trade spol.s.r.o.
Jelenia 1, 811 05 Bratislava
36056138
2021694851
Nemá
nezistený
16.09.2002
Sprostr.obch.s rozl.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,74
0,55
0,2
233,6 %
-454 tis. €
-36,3 %
2015/2014
926 tis. €
-24,6 %
2015/2014
-0,74
-136,1 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk Bright Trade spol.s.r.o.


2014
2015
-300 tis. €
-350 tis. €
-400 tis. €
-450 tis. €
-500 tis. €
transparex.sk

Tržby Bright Trade spol.s.r.o.


2014
2015
1,3 mil. €
1,2 mil. €
1,1 mil. €
1 mil. €
900 tis. €
transparex.sk
-123,84
-1,34
0,35
0,44

Zisk pred zdanením Bright Trade spol.s.r.o.


2014
2015
-300 tis. €
-350 tis. €
-400 tis. €
-450 tis. €
-500 tis. €
transparex.sk

EBITDA Bright Trade spol.s.r.o.


2014
2015
-300 tis. €
-350 tis. €
-400 tis. €
-450 tis. €
-500 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Bright Trade spol.s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bright Trade spol.s.r.o.


Konateľ Bright Trade spol.s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Bright Trade spol.s.r.o.


Predmet činnosti Bright Trade spol.s.r.o.


Kataster Bright Trade spol.s.r.o.


Skrátené výkazy Bright Trade spol.s.r.o.