Prehľad o organizácii
SUPREMUS, s.r.o.
Mierová 10, 969 01 Banská Štiavnica
36056235
2021685941
Nemá
nezistený
23.09.2002
Pohrebné a súvis.služby
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk SUPREMUS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby SUPREMUS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením SUPREMUS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA SUPREMUS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SUPREMUS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SUPREMUS, s.r.o.


Konateľ SUPREMUS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SUPREMUS, s.r.o.


Predmet činnosti SUPREMUS, s.r.o.


Kataster SUPREMUS, s.r.o.


Skrátené výkazy SUPREMUS, s.r.o.