Prehľad o organizácii
LASTOR s.r.o. "v likvidácii"
Obrancov mieru 187/5, 960 01 Zvolen
36056251
2020070514
Nemá
nezistený
23.09.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod LASTOR s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LASTOR s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ LASTOR s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor LASTOR s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LASTOR s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti LASTOR s.r.o. "v likvidácii"


Kataster LASTOR s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy LASTOR s.r.o. "v likvidácii"