Prehľad o organizácii
Vináreň KĽÚČIK s.r.o.
Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen
36056278
2021686084
Nemá
nezistený
24.09.2002
29.09.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
-480 €
0 %
2017/2016
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Vináreň KĽÚČIK s.r.o.


2016
2017
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby Vináreň KĽÚČIK s.r.o.


2016
2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-3,11
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Vináreň KĽÚČIK s.r.o.


2016
2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Vináreň KĽÚČIK s.r.o.


2016
2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Vináreň KĽÚČIK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Vináreň KĽÚČIK s.r.o.


Konateľ Vináreň KĽÚČIK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Vináreň KĽÚČIK s.r.o.


Predmet činnosti Vináreň KĽÚČIK s.r.o.


Kataster Vináreň KĽÚČIK s.r.o.


Skrátené výkazy Vináreň KĽÚČIK s.r.o.