Prehľad o organizácii
PRIMPARK, a.s. "v konkurze"
Vajanského 2, 984 01 Lučenec
36056499
2020082757
Nemá
nezistený
10.10.2002
14.11.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk PRIMPARK, a.s. "v konkurze"


2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby PRIMPARK, a.s. "v konkurze"


2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením PRIMPARK, a.s. "v konkurze"


2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA PRIMPARK, a.s. "v konkurze"


2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PRIMPARK, a.s. "v konkurze"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PRIMPARK, a.s. "v konkurze"


Predstavenstvo PRIMPARK, a.s. "v konkurze"


Člen dozorného orgánu PRIMPARK, a.s. "v konkurze"


Správca konkurznej podstaty PRIMPARK, a.s. "v konkurze"


Predmet činnosti PRIMPARK, a.s. "v konkurze"


Kataster PRIMPARK, a.s. "v konkurze"


Skrátené výkazy PRIMPARK, a.s. "v konkurze"