Prehľad o organizácii
FORTA, s.r.o.
Lachova 39, 851 03 Bratislava
36056537
2020075948
Nemá
nezistený
15.10.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,15
-0,18
0,01
14,8 %
-29 tis. €
23,1 tis. €
-0,15
N/A
N/A

Zisk FORTA, s.r.o.


2014
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby FORTA, s.r.o.


2014
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,85
8,4
40,41

Zisk pred zdanením FORTA, s.r.o.


2014
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA FORTA, s.r.o.


2014
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod FORTA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FORTA, s.r.o.


Konateľ FORTA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FORTA, s.r.o.


Predmet činnosti FORTA, s.r.o.


Kataster FORTA, s.r.o.


Skrátené výkazy FORTA, s.r.o.