Prehľad o organizácii
Visionex, s.r.o.
Rázusova 14, 977 01 Brezno
36056545
2021690044
Nemá
nezistený
15.10.2002
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
-0,03
2,32
20,1 %
-479 €
-11,7 %
2022/2021
N/A
-0,03
-14,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Visionex, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €
transparex.sk

Tržby Visionex, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
2,12
0,8
n/a
4,91

Zisk pred zdanením Visionex, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Visionex, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Visionex, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Visionex, s.r.o.


Konateľ Visionex, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Visionex, s.r.o.


Predmet činnosti Visionex, s.r.o.


Kataster Visionex, s.r.o.


Skrátené výkazy Visionex, s.r.o.