Prehľad o organizácii
ARBE, s.r.o.
Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava
36056553
2020065256
SK2020065256
5-9 zamestnancov
15.10.2002
Elektrická inštalácia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,19
0,24
1,7
21,8 %
177 tis. €
-2,1 %
2022/2021
1,2 mil. €
12,9 %
2022/2021
0,19
8,5 %
2022/2021
259 tis. €
-34,1 %
2022/2021
N/A

Zisk ARBE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ARBE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
112,65
0,78
0,17
3,61

Zisk pred zdanením ARBE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ARBE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ARBE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ARBE, s.r.o.


Konateľ ARBE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ARBE, s.r.o.


Predmet činnosti ARBE, s.r.o.


Kataster ARBE, s.r.o.


Skrátené výkazy ARBE, s.r.o.