Prehľad o organizácii
PROM, s.r.o.
Tormáš 2760, 979 01 Rimavská Sobota
36056561
2021697909
Nemá
nezistený
15.10.2002
10.01.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PROM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PROM, s.r.o.


Konateľ PROM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PROM, s.r.o.


Predmet činnosti PROM, s.r.o.


Kataster PROM, s.r.o.


Skrátené výkazy PROM, s.r.o.