Prehľad o organizácii
PLAST- MONT, s.r.o.
Pekárenská 2, 984 01 Lučenec
36056588
2021694906
SK2021694906
20-24 zamestnancov
16.10.2002
Výroba plast.staveb.výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,04
0,13
87,3 %
-7,36 tis. €
-110,5 %
2022/2021
2,29 mil. €
28,1 %
2022/2021
-0,01
-107,6 %
2022/2021
35 tis. €
81,1 %
2021/2020
N/A

Zisk PLAST- MONT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby PLAST- MONT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,4 mil. €
2,2 mil. €
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
transparex.sk
26,45
0,13
0,23
0,94

Zisk pred zdanením PLAST- MONT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA PLAST- MONT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PLAST- MONT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PLAST- MONT, s.r.o.


Konateľ PLAST- MONT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PLAST- MONT, s.r.o.


Predmet činnosti PLAST- MONT, s.r.o.


Kataster PLAST- MONT, s.r.o.


Skrátené výkazy PLAST- MONT, s.r.o.