Prehľad o organizácii
K consult, s.r.o.
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
36056600
2021691199
Nemá
nezistený
16.10.2002
27.01.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk K consult, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby K consult, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-4,99
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanením K consult, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA K consult, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod K consult, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie K consult, s.r.o.


Konateľ K consult, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. K consult, s.r.o.


Predmet činnosti K consult, s.r.o.


Kataster K consult, s.r.o.


Skrátené výkazy K consult, s.r.o.