Prehľad o organizácii
AZ- KOMP spol. s r.o.
Hlavná 250, 991 11 Balog nad Ipľom
36056626
2020074023
SK2020074023
nezistený
16.10.2002
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,1
0,11
0,13
187,6 %
-4,24 tis. €
-667,6 %
2022/2021
14,1 tis. €
-31,9 %
2022/2021
-0,1
-739 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AZ- KOMP spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby AZ- KOMP spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
-5,87
-0,88
0,11
0,17

Zisk pred zdanením AZ- KOMP spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA AZ- KOMP spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AZ- KOMP spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AZ- KOMP spol. s r.o.


Konateľ AZ- KOMP spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AZ- KOMP spol. s r.o.


Predmet činnosti AZ- KOMP spol. s r.o.


Kataster AZ- KOMP spol. s r.o.


Skrátené výkazy AZ- KOMP spol. s r.o.