Prehľad o organizácii
ALFAS, s.r.o. "v konkurze"
Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica
36056669
2020095913
Nemá
nezistený
23.10.2002
03.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ALFAS, s.r.o. "v konkurze"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALFAS, s.r.o. "v konkurze"


Konateľ ALFAS, s.r.o. "v konkurze"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALFAS, s.r.o. "v konkurze"


Správca konkurznej podstaty ALFAS, s.r.o. "v konkurze"


Predmet činnosti ALFAS, s.r.o. "v konkurze"


Kataster ALFAS, s.r.o. "v konkurze"


Skrátené výkazy ALFAS, s.r.o. "v konkurze"