Prehľad o organizácii
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Trenčín, Piaristická 271/42, 91101, Slovenská republika
36124702
2021611878
Nemá
150-199 zamestnancov
01.01.2002
Starost.o staršie os.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,84 mil. €
-99 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.


Riaditeľ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.


Zriaďovateľ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.


Predmet činnosti Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.


Kataster Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.


Skrátené výkazy Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.