Moja zóna
DIDACTIC Martin, s.r.o.
Novomeského 5/24, 036 01 Martin
36374881
2020118727
SK2020118727
2 zamestnanci
06.10.1997
Ost.vzdelávanie i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,28
0,48
1,42
41 %
316 tis. €
3,6 %
2021/2020
1,97 mil. €
-7,3 %
2021/2020
0,28
-6,1 %
2021/2020
5,61 mil. €
-95,5 %
2021/2020
N/A

Zisk DIDACTIC Martin, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €

Tržby DIDACTIC Martin, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

99,1
0,59
0,16
2,46

Zisk pred zdanením DIDACTIC Martin, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

EBITDA DIDACTIC Martin, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

Koneční uživatelia výhod DIDACTIC Martin, s.r.o.


Štatutári DIDACTIC Martin, s.r.o.


Spoločníci DIDACTIC Martin, s.r.o.


Predmety podnikania DIDACTIC Martin, s.r.o.


Kataster DIDACTIC Martin, s.r.o.


Skrátené výkazy DIDACTIC Martin, s.r.o.