Moja zóna
PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina
36426041
2021929250
SK2021929250
nezistený
24.12.2004
Maloobchod s počítačmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,13
0,29
0,54
56,4 %
75,9 tis. €
39,5 %
2021/2020
3,8 mil. €
261,7 %
2021/2020
0,13
24,7 %
2021/2020
11,3 mil. €
-78,9 %
2021/2020
N/A

Zisk PC SEMA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Tržby PC SEMA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €

n/a
0,44
0,04
1,71

Zisk pred zdanením PC SEMA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

EBITDA PC SEMA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €

Koneční uživatelia výhod PC SEMA, s.r.o.


Štatutári PC SEMA, s.r.o.


Spoločníci PC SEMA, s.r.o.


Predmety podnikania PC SEMA, s.r.o.


Kataster PC SEMA, s.r.o.


Skrátené výkazy PC SEMA, s.r.o.