Moja zóna
IKAS, s.r.o.
Námestie Slobody 48, 066 01 Humenné
36475891
2020025381
SK2020025381
3-4 zamestnanci
22.10.2001
Veľkoobchod s počítačmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,01
0,03
0,02
76,7 %
1,86 tis. €
219,8 %
2020/2019
244 tis. €
6,8 %
2020/2019
0,01
225,6 %
2020/2019
117 tis. €
-93,2 %
2021/2020
N/A

Zisk IKAS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Tržby IKAS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €

10
0,23
0,01
1,03

Zisk pred zdanením IKAS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

EBITDA IKAS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod IKAS, s.r.o.


Štatutári IKAS, s.r.o.


Spoločníci IKAS, s.r.o.


Predmety podnikania IKAS, s.r.o.


Kataster IKAS, s.r.o.


Skrátené výkazy IKAS, s.r.o.