Moja zóna
STOMONT, spol. s r.o.
Pražská 11, 949 01 Nitra
36546461
2020153861
Nemá
nezistený
14.03.2002
27.09.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod STOMONT, spol. s r.o.


Štatutári STOMONT, spol. s r.o.


Spoločníci STOMONT, spol. s r.o.


Predmety podnikania STOMONT, spol. s r.o.


Kataster STOMONT, spol. s r.o.


Skrátené výkazy STOMONT, spol. s r.o.