Prehľad o organizácii
Berndorf Sandrik s.r.o.
Bystrická 1571, 966 81 Žarnovica
36639893
2022035477
SK2022035477
20-24 zamestnancov
27.07.2005
Veľk.s ost.dom.potreb.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,08
0,13
45,5 %
301 tis. €
-10,7 %
2022/2021
5,35 mil. €
14,9 %
2022/2021
0,04
-30,3 %
2022/2021
342 tis. €
-23 %
2022/2021
N/A

Zisk Berndorf Sandrik s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Tržby Berndorf Sandrik s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6,5 mil. €
6 mil. €
5,5 mil. €
5 mil. €
4,5 mil. €
transparex.sk
563,59
0,54
0,08
2,68

Zisk pred zdanením Berndorf Sandrik s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Berndorf Sandrik s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Berndorf Sandrik s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Berndorf Sandrik s.r.o.


Konateľ Berndorf Sandrik s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Berndorf Sandrik s.r.o.


Predmet činnosti Berndorf Sandrik s.r.o.


Kataster Berndorf Sandrik s.r.o.


Skrátené výkazy Berndorf Sandrik s.r.o.