Moja zóna
Základná škola s materskou školou, Nové Sady 176
Nové Sady
37865447
2021647639
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Základné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,01 mil. €
195,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Nové Sady 176


Štatutári Základná škola s materskou školou, Nové Sady 176


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Nové Sady 176


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Nové Sady 176


Kataster Základná škola s materskou školou, Nové Sady 176


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Nové Sady 176