Prehľad o organizácii
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
37886851
2022057565
SK2022057565
500-999 zamestnancov
04.08.2005
Čin.nemocníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
49,8 tis. €
73,1 %
2021/2020
25,3 mil. €
23,4 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Ľubovnianska nemocnica, n.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ľubovnianska nemocnica, n.o.


Riaditeľ Ľubovnianska nemocnica, n.o.


Zakladateľ Ľubovnianska nemocnica, n.o.


Predmet činnosti Ľubovnianska nemocnica, n.o.


Kataster Ľubovnianska nemocnica, n.o.


Skrátené výkazy Ľubovnianska nemocnica, n.o.