Prehľad o organizácii
FORESTRA, s. r. o.
Lesnícka 79, 914 42 Horné Srnie
44645546
2022768528
SK2022768528
5-9 zamestnancov
21.02.2009
Služ.súvis.s lesníctvom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,04
0,45
46,8 %
94,9 tis. €
-60,9 %
2022/2021
19,6 mil. €
1,1 %
2022/2021
0,02
-64,4 %
2022/2021
69,7 mil. €
34 %
2021/2020
N/A

Zisk FORESTRA, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby FORESTRA, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
transparex.sk
510,48
0,53
0,13
1,86

Zisk pred zdanením FORESTRA, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

EBITDA FORESTRA, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod FORESTRA, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FORESTRA, s. r. o.


Konateľ FORESTRA, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FORESTRA, s. r. o.


Predmet činnosti FORESTRA, s. r. o.


Kataster FORESTRA, s. r. o.


Skrátené výkazy FORESTRA, s. r. o.