Moja zóna
MV, s.r.o.
Budatínska Lehota 214, 023 36 Kysucké Nové Mesto
45410836
2022970664
SK2022970664
2 zamestnanci
13.02.2010
Ost.maloob.s novým tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,03
0,3
58 %
-992 €
-147,2 %
2020/2019
63,6 tis. €
-14,7 %
2020/2019
-0,01
-151,4 %
2020/2019
8,21 tis. €
N/A

Zisk MV, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

Tržby MV, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €

5,9
0,42
0,1
0,89

Zisk pred zdanením MV, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

EBITDA MV, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €

Koneční uživatelia výhod MV, s.r.o.


Štatutári MV, s.r.o.


Spoločníci MV, s.r.o.


Predmety podnikania MV, s.r.o.


Kataster MV, s.r.o.


Skrátené výkazy MV, s.r.o.