Prehľad o organizácii
SynergiQ, s. r. o.
J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
45449830
2022986812
SK2022986812
3-4 zamestnanci
11.03.2010
Ost.služ.týkajúce sa IT
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,21
0,35
1,4
41,9 %
31,9 tis. €
-2,8 %
2022/2021
71 tis. €
-19,9 %
2022/2021
0,21
-5,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SynergiQ, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby SynergiQ, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
18,06
0,58
0,83
2,39

Zisk pred zdanením SynergiQ, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA SynergiQ, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SynergiQ, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SynergiQ, s. r. o.


Konateľ SynergiQ, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SynergiQ, s. r. o.


Predmet činnosti SynergiQ, s. r. o.


Kataster SynergiQ, s. r. o.


Skrátené výkazy SynergiQ, s. r. o.