Moja zóna
LED SOLAR, a.s.
Lesnícka 2/A, 080 05 Prešov
46284974
2023321971
SK2023321971
nezistený
13.08.2011
Výroba elektr.svietidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,1
-0,22
2,29
143,3 %
5,23 tis. €
43,3 %
2020/2019
23,5 tis. €
243,1 %
2020/2019
0,1
4,9 %
2020/2019
3,49 tis. €
N/A

Zisk LED SOLAR, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

Tržby LED SOLAR, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

-1,04
-0,43
0,98
4,52

Zisk pred zdanením LED SOLAR, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

EBITDA LED SOLAR, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

Koneční uživatelia výhod LED SOLAR, a.s.


Štatutári LED SOLAR, a.s.


Spoločníci LED SOLAR, a.s.


Predmety podnikania LED SOLAR, a.s.


Kataster LED SOLAR, a.s.


Skrátené výkazy LED SOLAR, a.s.