Moja zóna
Venity, s. r. o.
Malohontská 1535/5, 979 01 Rimavská Sobota
46836683
2023623657
Nemá
nezistený
20.09.2012
01.04.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,03
0,06
49 %
275 €
-84,9 %
2017/2016
12 tis. €
-20,6 %
2017/2016
0,02
-89,7 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk Venity, s. r. o.


2016
2017
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €

Tržby Venity, s. r. o.


2016
2017
16 tis. €
15 tis. €
14 tis. €
13 tis. €
12 tis. €
11 tis. €

1,65
0,51
n/a
1,97

Zisk pred zdanením Venity, s. r. o.


2016
2017
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €

EBITDA Venity, s. r. o.


2016
2017
3,5 tis. €
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €

Koneční uživatelia výhod Venity, s. r. o.


Štatutári Venity, s. r. o.


Spoločníci Venity, s. r. o.


Predmety podnikania Venity, s. r. o.


Kataster Venity, s. r. o.


Skrátené výkazy Venity, s. r. o.