Prehľad o organizácii
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
47236060
4020340236
Nemá
nezistený
19.10.2011
31.03.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
3,01 mil. €
-63,8 %
2022/2021
N/A

Koneční uživatelia výhod Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu


Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu


Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu


Zriaďovateľ ZO Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu


Predmet činnosti Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu


Kataster Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu


Skrátené výkazy Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu