Prehľad o organizácii
GLOCK Forst Slowakei s. r. o.
972 47 Oslany
47543060
2024002926
SK2024002926
10-19 zamestnancov
03.12.2013
Lesné hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0
-0
1,37
3,9 %
-303 tis. €
48,4 %
2022/2021
4,44 mil. €
-28,7 %
2022/2021
-0
52 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk GLOCK Forst Slowakei s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

Tržby GLOCK Forst Slowakei s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
transparex.sk
826,4
0,96
0,47
2,78

Zisk pred zdanením GLOCK Forst Slowakei s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

EBITDA GLOCK Forst Slowakei s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod GLOCK Forst Slowakei s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GLOCK Forst Slowakei s. r. o.


Konateľ GLOCK Forst Slowakei s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GLOCK Forst Slowakei s. r. o.


Prokurista GLOCK Forst Slowakei s. r. o.


Predmet činnosti GLOCK Forst Slowakei s. r. o.


Kataster GLOCK Forst Slowakei s. r. o.


Skrátené výkazy GLOCK Forst Slowakei s. r. o.