Prehľad o organizácii
Mstar cars s. r. o.
Stará Klenová 13165/17, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
55200079
2121933979
Nemá
nezistený
04.03.2023
Oprava motor.vozidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Mstar cars s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mstar cars s. r. o.


Konateľ Mstar cars s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Mstar cars s. r. o.


Predmet činnosti Mstar cars s. r. o.


Kataster Mstar cars s. r. o.


Skrátené výkazy Mstar cars s. r. o.