Prehľad o organizácii
Creative Corner s.r.o.
Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava - mestská časť Rača
55273904
2121934716
Nemá
nezistený
04.03.2023
Špecializ.dizajnér.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Creative Corner s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Creative Corner s.r.o.


Konateľ Creative Corner s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Creative Corner s.r.o.


Predmet činnosti Creative Corner s.r.o.


Kataster Creative Corner s.r.o.


Skrátené výkazy Creative Corner s.r.o.