Prehľad o organizácii
uniskin plus s.r.o.
Puškinova 2, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
55283845
2121934166
Nemá
nezistený
03.03.2023
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod uniskin plus s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie uniskin plus s.r.o.


Konateľ uniskin plus s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. uniskin plus s.r.o.


Predmet činnosti uniskin plus s.r.o.


Kataster uniskin plus s.r.o.


Skrátené výkazy uniskin plus s.r.o.