Vyhľadávanie


Over konečného užívateľa výhod so zoznamom osôb podľa §11 ods. 1 písm. c) :

Zoznam osôb podľa §11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Menný zoznam je čerpaný z verejne dostupných zdrojov štátnej správy a je aktualizovaný v pravidelných intervaloch minimálne raz týždenne. Zoznam je použiteľný pre splnenie povinnosti verejného obstarávateľa podľa §11 ZVO. Zoznam si môžte stiahnuť alebo v dokumentácii z verejného obstarávania uviesť odkaz na túto stránku.