Moja zóna

Centrum voľného času

Lánska 92, 017 01 Považská Bystrica
00184411
2020712408
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.1973
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
65,3 tis. €
366,3 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času


Štatutári Centrum voľného času


Spoločníci Centrum voľného času


Predmety podnikania Centrum voľného času


Kataster Centrum voľného času


Skrátené výkazy Centrum voľného času