Moja zóna

Technické služby mesta Šahy

Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
00350419
2021020771
SK2021020771
25-49 zamestnancov
01.07.1973
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
119 tis. €
7,6 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Technické služby mesta Šahy


Štatutári Technické služby mesta Šahy


Spoločníci Technické služby mesta Šahy


Predmety podnikania Technické služby mesta Šahy


Kataster Technické služby mesta Šahy


Skrátené výkazy Technické služby mesta Šahy