Moja zóna

IDEA - Domov sociálnych služieb

Breziny 264, 055 62 Prakovce
00691933
2021244467
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
59,7 tis. €
62,4 %
2017/2016

Koneční uživatelia výhod IDEA - Domov sociálnych služieb


Štatutári IDEA - Domov sociálnych služieb


Spoločníci IDEA - Domov sociálnych služieb


Predmety podnikania IDEA - Domov sociálnych služieb


Kataster IDEA - Domov sociálnych služieb


Skrátené výkazy IDEA - Domov sociálnych služieb