Moja zóna

JASANIMA - Domov sociálnych služieb

Špitálska 7, 048 01 Rožňava
00697184
2020751612
Nemá
50-99 zamestnancov
01.03.1991
Starost.o mentál.postih.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
693 tis. €
75,3 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod JASANIMA - Domov sociálnych služieb


Štatutári JASANIMA - Domov sociálnych služieb


Spoločníci JASANIMA - Domov sociálnych služieb


Predmety podnikania JASANIMA - Domov sociálnych služieb


Kataster JASANIMA - Domov sociálnych služieb


Skrátené výkazy JASANIMA - Domov sociálnych služieb