Moja zóna

Mária Blanárová IMPULZ

Šandalska 16, 091 01 Stropkov
10785809
Nemá
01.06.1991

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A