Moja zóna

Ján Mokráš

Č. 747, 925 71 Trnovec nad Váhom
11706431
1027596130
Nemá
0 zamestnancov
29.09.1992
Maľovanie a zasklievanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A