Moja zóna

Jozef Jurkovič

908 73 Veľké Leváre
11840471
1029060505
Nemá
nezistený
22.07.1992
Ost.inž.čin.,súv.porad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A