Moja zóna

Ing. Dušan Prokop

Malacká 65, 906 38 Rohožník
11877022
1028956841
Nemá
nezistený
28.09.1992
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A