Moja zóna

Jozef Keseli - El. údržbár

V.Šrobára 12, 927 01 Šaľa
11970111
1027576099
Nemá
nezistený
30.07.1992
Elektrická inštalácia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A